Za njega uspjeh zagarantovan – srebro za Dejana Vukčevića

Ognjen
Piše: Ognjen 82 pregleda Dodaj komentar
Foto - Privatna arhiva

Džiu džicu reprezentativci Crne Gore, nastup na Evropskom šampionatu u Banja Luci završili su sa pet medalja.

“Crveni” su uzeli jedno zlato, tri srebra i jednu bronzu što je samo nastavak odličnih rezultata na velikim takmičenjima.

Foto – Privatna arhiva

Po­sled­njeg da­na šampionata sre­bro u bor­ba­ma osvo­jio je De­jan Vuk­če­vić, bivši šampion svijeta u apsolutnoj kategoriji koji nas je svakako navikao na medalje.

Dan ra­ni­je Ste­fan Vu­ko­tić i Dra­ga­na Iva­nov­ski sla­vi­li su u duo šou mik­su, a Vu­ko­ti­ću je pri­pa­lo i sre­bro u tan­de­mu sa Vu­kom Dra­gu­ti­no­vi­ćem u duo šou si­ste­mu. Dvi­je me­da­lje osvo­ji­la je i Mir­ja­na Mar­ti­no­vić. Is­ku­sna tak­mi­čar­ka se oki­ti­la sre­brom u bor­ba­ma i bron­zom u duo šou si­ste­mu za že­ne u pa­ru sa Bi­lja­nom Mi­tro­vić. Na ko­rak od po­bjed­nič­kog po­sto­lja su za­sta­li Mla­den Mi­šu­ro­vić u ne-va­zi pre­ko 94 ki­lo­gra­ma, Alek­san­dra Po­po­vić i Vuk Dra­gu­tino­vić u duo miks šou i Ste­fan Vu­ko­tić i Vuk Dra­gu­ti­no­vić u duo kla­si­ku.

Vukčević i Prodanović

“Zadovoljan sam učinkom a uz malo sreće mogli smo i do još kojeg najsjajnijeg odličja. Nastavljamo da radimo punom parom a to će nam nadam se donijeti bolje rezultate već na narednom takmičenju”, kazao je za naš portal trener reprezentacije Nikola Prodanović.

Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar