Vlada usvojila Strategiju razvoja sporta

0
252

Vlada Crne Gore, verifikovala je Strategiju razvoja sporta za period 2018 – 2021. sa planom realizacije Strategije razvoja sporta za 2018. i 2019. dajući, kako je ocijenjeno, punu podršku politikama Ministarstva sporta.

Strategija definiše politiku razvoja crnogorskog sporta u narednom četvorogodišnjem periodu, na osnovu prethodno sprovedene analize stanja sportske oblasti koja je dominantno i zastupljena u navedenom dokumentu.

“Strategija obuhvata sljedeće ciljeve, na čijoj će realizaciji, zajedno sa partnerima, Ministarstvo sporta posvećeno raditi.

Promocija Crne Gore putem sporta – Jačaćemo osjećaj pripadnosti nacionalnim sportskim selekcijama, prvenstveno u vidu obilježavanja 10. marta – Dana reprezentacije, kao nove zakonske obaveze i podržati učešće crnogorskih sportista na prestižnim međunarodnim takmičenjima, ali i organizaciju međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori;

Podsticanje i promocija vrhunskog sporta i sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatima – redovnom finansijskom podrškom Vlade i lokalnih samouprava, podsticaće se realizacija sportskih programa COK-a, POK-a, nacionalnih sportskih saveza, klubova kao i dodjeljivanje premija za ostvarene značajne sportske rezultate;

Promocija i podsticanje građana da se bave sportom – Razvoj rekreativnog sporta realizovaće se kroz podršku programima nacionalnog sportskog saveza za rekreaciju i sportsko-rekreativnih društava, uz edukaciju građana o značaju bavljenja sportskim aktivnostima;

Unaprijeđivanje i promocija razvoja sporta osoba sa invaliditetom – Biće unaprijeđena sistemska podrška Vlade Paraolimpijskom komitetu u promociji i realizaciji sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom, nagrađivanju značajnih sportskih rezultata osoba sa invaliditetom, uz podršku lokalnih samouprava sportskim klubovima osoba sa invaliditetom;

Kontinuirano unaprijeđivanje sportske infrastrukture u Crnoj Gori – Nastavkom realizacije projekata u oblasti sportske infrastrukture i jačanjem dinamike rada na istoj, u narednom četvorogodišnjem periodu u planu je realizacija velikog broja projekata iz ove oblasti koja predstavlja nužan preduslov za bavljenje sportom;

Sistemsko unaprijeđivanje sporta djece, učenika i studenata i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima – Realizacijom programa dječijeg sporta, kao novine ne samo kod nas već i u regionu, cilj je uključiti što veći broj neaktivne djece u sportske aktivnosti, uz podršku Vlade u sufinansiranju članarina za bavljenje djece sportom i na taj način roditeljima znatno olakšati pristup njihove djece sportskim aktivnostima. Takođe,​ nastaviće se sistemska podrška rada Školskog sportskog i Studentskog sportskog saveza, ali i
sprovoditi radionice za edukaciju djece, učenika i studenata o važnosti sporta za njihovo
zdravlje;

Unaprijeđivanje sistema utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista – Osnivanjem zavoda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista, utvrđivanjem specifičnih vrsta pregleda u zavisnosti od vrste sporta, redovnim praćenjem zdravstvenog stanja sportista, formiranjem jedinstvene baze o zdravstvenom stanju sportista, kao i istraživanja i naučno-istraživačke studije, značajno ćemo unaprijediti zdravstvenu zaštitu sportista;

Sprječavanje negativnih pojava u sportu – Obaveza je Crnogorskog olimpijskog komiteta da formira Komisiju za antidoping koja će posvećeno raditi na praćenju i primjeni pravila Svjetske antidoping agencije, sprovođenju antidoping kontrola i prevođenju i objavljivanju spiska nedozvoljenih sredstava;

Podsticanje istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, kao i stručno osposobljavanje u sportu – Obaveza je nacionalnih sportskih saveza da obezbjeđjuju stručno usavršavanje lica koja obavljaju stručne poslove u sportu u skladu sa međunarodnim standardima, a države da organizuje polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta. Na osnovu prethodno navedenih ciljeva utvrđen je Plan realizacije Strategije razvoja sporta za 2018. i 2019. koji sadrži precizne aktivnosti, mjere, rokove indikatore kao i nadležne organe i organizacije za njihovu realizaciju.

– Ministarstvo sporta, uvjereno je da će primjena Strategije razvoja sporta, značajno unaprijediti stanje u sportskoj oblasti i zajedno sa novim normativnim okvirom, stvoriti ambijent za pravilan rad i funkcionisanje sportskih subjekata, a u konačnom i visoko pozicioniranje sporta kao jedne od najvažnijih oblasti od javnog interesa – saopšteno je iz naše kuće sporta.