Janović: Revidiraćemo spisak nacionalnih penzija

0
2116
Foto: Sportsko Društvo Ekomen

Ministar sporta Nikola Janović je za Pobjedu potvrdio informaciju da će se Ministarstvo baviti spiskom korisnika nacionalne sportske naknade, uz eventualno revidiranje spiska.

“O tome je bilo riječi i na sjednicama Vlade. Razmišlja se da u uslovima u kojime treba racionalizovati budžetske izdatke i uspješno obaviti fiskalnu konsolidaciju moraju biti sagledane sve pozicije za uštede”, kazao je Janović.

Ministar je govorio o konkretnim ciframa kada je opterećenje budžeta naknadama za vrhunske sportiste u pitanju.

“Svakako da sportske nacionalne penzije i u ovom obimu opterećuju budžet Ministarstva sporta, budući da je Ministarstvo finansija u tu svrhu za ovu godinu opredijelilo 400 hiljada eura. Zbog toga će Ministarstvo sporta samo po tom osnovu iz svog budžeta morati da preusmjeri dodatnih više od 250 hiljada eura ove godine”, objasnio je ministar Janović.

Ministar sporta je istakao da razumije interes javnosti za ovo pitanje.

“Lično sam zatražio da se spisak dobitnika naknada za vrhunske sportiste objelodani, a javnosti je dostupan na zvaničnom sajtu Ministarstva sporta.”

Najave premijera Crne Gore Duška Markovića i ministra sporta Nikole Janovića da će visine naknada za lica koja su stekla status vrhunskog sportiste biti revidirane, mogle bi se ticati 56 lica.

Njih 56, koje država prepoznaje kao vrhunske sportiste, trenutno primaju naknadu. Radi se o mjesečnim isplatama u iznosu od jedne do dvije prosječne plate u državi, tako da vrhunski sportisti primaju u rangu od 499 do 998 eura mjesečno.

Velika većina, njih 49, prima upravo maksimalan predviđen iznos od dvije prosječne plate.