Begović: Rokovi teku tek kada savezi dostave punu dokumentaciju

Reprezentacija.me
Piše: Reprezentacija.me 186 pregleda Dodaj komentar
Foto: Gov.me

Rok rada komisije za raspodjelu sredstava sportskih organizacija može da teče samo od onog trenutka kada se kompletira broj nacionalnih sportskih saveza koji ispunjavaju formalno-pravne uslove, kazao je v. d. direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović.

Upravi je juče istekao rok da objavi rezultate konkursa – tj. koliko će kome pripasti novca iz državnog budžeta, ali Begović pojašnjava: “Pored novog podzakonskog akta o sufinansiranju sporta, kojim su propisani jasni, kvantifikovani kriterijumi i bodovna lista, uvedena je trostepenost provjere, ocjenjivanja i praćenja realizacije programa nacionalnih sportskih saveza. Naime, veći broj potencijalnih korisnika sredstava morao je da dopuni dokumentaciju, pa rok rada komisije za raspodjelu sredstava može da teče samo od onog trenutka kada se kompletira broj nacionalnih sportskih saveza koji ispunjavaju formalno-pravne uslove. Kako bi do kraja razumjeli problematiku, u vezi sa rokovima, desetak saveza nije dostavilo odgovarajuću potvrdu iz Uprave prihoda i carina, pa je dat rok istima da dokumentaciju pripreme u skladu sa pravilnikom. S tim u vezi, predlog odluke za rapospodjelu sredstava biće donijet u zakonom predviđenom roku”, naveo je Begović, ističući da je nakon formiranja Tužilačkog savjeta, podnio četiri krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja, kao i za nesavjestan rad u službi.

”Komisije za raspodjelu sredstava radi u punom mandatu u nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, pa vjerujemo da će donijeti odluku u najboljem interesu crnogorskog sporta”.

Uprava za sport i mlade probila sve rokove, nacionalni savezi još bez novca

Begović navodi da su sredstva iz budžeta ove godine plasirana u pravcu rješevanja nagomilanih problema.

”Imajući u vidu da se radi o godini bez Olimpijskih igara, činjenici da su za 2020. i 2021. sredstva opredjeljivanja sa fokusom na OI, kao i analizom stanja, budžet je programiran u pravcu rješavanja nagomilanih problema, posebno u dijelu stanja sportske infrastrukture, pa je tako budžet uvećan za preko 60 odsto. Konkretno, za nacionalne sportske saveze, sredstava za programe koji su interesu države Crne Gore biće u dovoljnoj mjeri. Podvlačimo, radi se o programskom sistemu finansiranja sa visokim nivoom javnosti, pa će potpisani ugovori sa korisnicima biti dostupni javnosti, a što je nama posebno važno, sportistima i sportskim radnicima”. Begović pojašnjava i činjenicu da se Savjet Komisije za antidoping, koji je trebalo da bude formiran do 4. marta, još nije sastao. ”U dijelu koji se odnosi na uspostavljanje novog institucionalnog aranžmana u oblasti antidopinga, razumije se, da svaki korak ili aktivnosti prethodno usaglasimo sa našim međunarodnim partnerima. Prvo, već 14. januara smo dobili pismo da je Uprava za sport i mlade riješila problem, tj. na listi je zemalja koje su uskladile pravni okvir sa međunarodno obavezujućim normama. Kao što znate ovaj problem traje od sredine 2014. godine, a kulminirao je u posljednje dvije godine, pa ovom procesu pristupamo jako pažljivo. S tim u vezi, a kako se željela obezbijediti puna autonomija, Savjet za sport, Crnogorski olimpijski komitet i Paraolimpijski komitet Crne Gore imenovali su predstavnike za Savjet Komisije za antidoping u zakonom predviđenom roku. Sada je na Savjetu da pripremi statut Komisije, a pred Vladom Crne Gore je akt o osnivanju koji je prošao matične organe državne uprave. U ovom procesu imamo kompletnu podršku WADA i Savjeta Evrope, a vjerujemo da ćemo do kraja mjeseca imati i podršku UNESCO-a. Našim međunarodnim partnerima je jasno u kakvom je stanju sistem sporta u Crnoj Gori. U operativnom smislu, za oblast antidopinga prvi put su obezbijeđena direktna budžetska sredstva u iznosu od 150.000 evra. To je startni iznos koji će biti dovoljan za obavljanje svih poslova u skladu sa WADA kodeksom”, istakao je Begović.

Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar