Uprava za mlade i sport čestitala Međunarodni dan mladih

Vladan
Piše: Vladan 551 pregleda Dodaj komentar

Uprava za mlade i sport mladima čestita 12. avgust – Međunarodni dan mladih.

U Crnoj Gori žive izvanredni mladi ljudi u koje vjerujemo i kojima želimo da pružimo priliku da pokažu svoje talente, kojih je mnogo. Zahvalni smo i što u realizaciji brojnih aktivnosti koje sprovodimo učestvuju upravo ovakvi sjajni mladi ljudi, stoga će Uprava, u domenu svojih mogućnosti i nadležnosti, nastaviti sa aktivnostima u cilju stvaranja boljih uslova i mogućnosti za mlade u Crnoj Gori.

U proteklih godinu dana intenzivno smo radili na unapređenju omladinske politike. Kao i ostale zemlje u okruženju i Crna Gora se sada može pohvaliti Zakonom o mladima kojim će se po prvi put u Crnoj Gori uređivati omladinska politika. Zakon je usvojen u Skupštini Crne Gore 28.06.2016. godine. U fazi izrade ovog dokumenta uključili smo i same mlade koji su svojim komentarima i sugestijama doprinijeli da danas u Crnoj Gori imamo jedan ovakav instrument koji će pomoći u sprovođenju omladinske politike. Ovim Zakonom uređuju se pitanja od interesa za djelovanje mladih u Crnoj Gori, aktivnosti koje se odnose na omladinsku politiku, omladinski rad, institucionalnu brigu o mladima, oblike i finansiranje organizovanja, učešća i djelovanja mladih na lokanom i državnom nivou, kao i druga pitanja od značaja za mlade. Zakonom su, između ostalog, utvrđeni i principi na kojima se zasniva omladinska politika i to dobrovoljnost, partnerstvo, sposobnost, jednakost, volonterizam, stručni rad i naučna saznanja.

Kreiranje nove Nacionalne strategije za mlade bilo je uslovljeno usvajanjem Zakona o mladima. Stoga su Ministarstvo prosvjete i Uprava za mlade i sport, zajedno sa članovima radne grupe koju su činili predstavnici institucija i civilnog sektora, kao i uz podršku UN sistema u Crnoj Gori i uz brojne konsultacije sa mladima kojima je ova strategija i namijenjena, pripremili radnu verziju ovog strateškog dokumenta. Nova petogodišnja stratetgija jasno pozicionira mlade u Crnoj Gori, ne samo kao subjekte omladinske politike, već i njene aktere. U Upravi smatramo da su uključenost i posvećenost svih aktera omladinske politike ključni faktor uspjeha njenog sprovođenja.

U prethodnom periodu Uprava za mlade i sport je intenzivno radila i na kreiranju novih mogućnosti za mlade u cilju poboljšanja informisanosti, otvaranja novih programa za mlade, veći sadržaj aktivnosti za provođenje slobodnog vremena, a u prilog ovome govori činjenica da uskoro otvaramo prvi omladinski centar u Podgorici, koji će prevashodno biti dostupan mladima i civilnom sektoru, a čije će usluge moći koristiti besplatno. U sklopu ovog centra, Uprava će, u saradnji sa Sistemom UN u Crnoj Gori, ujedno otvoriti i prvu inovativnu laboratoriju, gdje će mladi svojim idejama i rješenjima moći da doprinesu unapređenju zajednice u kojoj žive.

Pored pomenutih aktivnosti, Uprava je aktivno učestvovala i u uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja će mladima pružiti priliku da učestvuju u prekograničnim programima razmjene, a koji će doprinijeti i procesu pomirenja i poboljšanja regionalne saradnje.

Uprava za mlade i sport unapređenjem omladinske politike u Crnoj Gori želi da podstakne mlade ljude da i dalje aktivno učestvuju kako u njenom kreiranju, tako i u samom sprovođenju iste, jer smatramo da su upravo oni značajan resurs crnogorskog društva. Za nas mladi nijesu samo budućnost Crne Gore, već i njena sadašnjost.

Zahvaljujemo svima vama koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima doprinosite unapređenju omladinske politike i čestitamo još jednom Međunarodni dan mladih!

Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar