Najviše novca za Olimpijski Komitet, Rukometni i Košarkaški savez

Reprezentacija.me
Piše: Reprezentacija.me 768 pregleda Dodaj komentar

Uprava za mlade i sport Crne Gore objavila je danas odluku Ministarstva prosvjete, o raspodjeli sredstava iz Budžeta za sport nakon konkursa sportskih subjekata za ovu godinu.

Na osnovu člana 6 stava 1 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa (,,Službeni list CG“, broj 16/14) i prijedloga Komisije za raspodjelu sredstava sportskim subjektima, broj 01-806 od 21. marta 2016 godine, ministar nadležan za poslove sporta donio je Odluku o raspodjeli sredstava sportskim subjektima.
Potpisivanje Ugovora sa korisnicima opredijeljenih sredstava vršiće se u prostorijama Uprave za mlade i sport Ul. Novaka Miloševa br.28, svakog radnog dana od 10h do 15h počev od 18.04.2015 godine. Potpisnici Ugovora su dužni sa sobom donijeti odgovarajući lični dokument ili ovlašćenje za potpisivanje ugovora, kao i pečat sportske organizacije, žiro račun i PIB, stoji u saopštenju Uprave za mlade i sport.

Pogledajte kompletnu raspodjelu sredstva OVDJE.

Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar