Sud može zabranati prisustvo na utakmicama

Nadležni sud može izreći zabranu prisustvovanja na sportskim priredbama 30 dana, na obrazloženi predlog policije, osobi koja je ranije osuđivana za prekršaj zbog nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskoj priredbi. 

To je predviđeno predlogom zakona o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Zakonom su precizirane sportske priredbe povećanog rizika. Nadležni sportski savez, na početku godine, određuje koje se domaće i međunarodne sportske priredbe smatraju priredbama povećanog rizika, i o tome policiji dostavlja obavještenje.

Predloženim zakonom propisane su preventivne mjere koje se preduzimaju na sportskim priredbama povećanog rizika, odnosno propisano je šta je organizator dužan da preduzme u slučaju odrzavanja sportskih priredbi kod kojih posebne okolnosti ukazuju da na njoj može doći do nasilja ili nedoličnog ponašanja.

Propisane su mjere koje se preduzimaju na sportskim priredbama povećanog rizika, a odnose se na dužnost organizatora sportske priredbe da obezbjedi razdvajanje grupa gostujućih navijača prodajom ulaznica na odvojenim i posebnim mjestima, obezbjeđivanje organizatora da se u prodaju budu samo ulaznice za mjesta za sjedenje. „I to u broju koji, u zavisnosti od kapaciteta sportskog objekta, ne ugrozava bezbjednost ucesnika sportske priredbe“.

„Određivanje posebnih ulaza, izlaza i dijela gledališta za grupe gostujućih navijača, ukoliko se očekuje njihov organizovani ili dolazak u većem broju, obezbjeđivanje organizatora da se preko programa sportske priredbe i drugih sredstava informisanja podstiču gledaoci na korektno ponašanje“, kaže se u obrazloženju.

Propisano je da je organizator sportske priredbe povećanog rizika dužan da obezbijedi da se ulaznice mogu kupiti jedino sa ličnom ispravom na osnovu koje se moze utvditi identitet lica, o čemu je dužan da vodi evidenciju.

„Organizator sportske priredbe povećanog rizika je dužan da u saradnji sa sportskim i klubovima njihovih navijača obezbijedi vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice ustupaju preko klubova navijača“, kaže se u obrazloženju.

Kako se navodi, na dan održavanja sportske priredbe povećanog rizika ulaznice se mogu prodavati samo na posebnim prodajnim mjestima, van sportskog objekta u kojem se odrzava priredba, a koja ne mogu biti u njegovoj neposrednoj blizini. „Posebna prodajna mjesta određuje policija“.

Propisana je zabrana pravnim licima i preduzetnicima da prodaju alkoholna pića na prilazima, u neposrednoj blizini i u sportskom objektu, tri sata prije i po završetku sportske priredbe povećanog rizika, kao i za vrijeme njenog održavanja.

„Bezalkoholna pića se smiju prodavati i distribuirati samo u papirnim ili otvorenim plastičnim čašama“, precizira se u zakonu.

Propisane su dužnosti gostujućeg kluba koji učestvuje na sportskoj priredbi povećanog rizika da najkasnije u roku od tri dana prije organizovanog polaska njegovih navijača obavijesti organizatora o svim elementima bitnim za prijem kluba i njegovih navijača (dan i vrijeme polaska, procjene broja navijača koji dolaze, način prevoza, mjesta boravka ili okupljanja, imena vođa navijača…).

Zakonom je propisano  da ukoliko učesnik na sportskoj priredbi upotrebom maske, šala, marame, fantomke ili na drugi nacin prikriva identitet, policijski službenik ili lice koje vrši poslove zaštite će zatraziti da mu omogući utvrđivanje identiteta.

„Predviđeno je da nadležni sud može izreći zabranu prisustvovanja na sportskim priredbama u trajanju od 30 dana, na obrazloženi predlog policije, licu koje je ranije osuđivano za prekršaj zbog nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskoj priredbi, odnosno za krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu“, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je organizator sportske priredbe ili distributer ulaznica obavezan da odbije da proda ili ustupi ulaznicu licu kome je izrečena zabrana prisustvovanja odredenoj sportskoj priredbi i osobi kojoj je izrečena neka od zaštitnih mjera.

Policija je obavezna da vodi evidenciju o licima i događajima u vezi sa nasiljem na sportskirn priredbama.

Povezani članci

Leave a Reply

Pročitajte i ovaj članak:
Close
Back to top button