Saopštenje DŽSCG: Samovoljna i nasilna odluka Ministarstva sporta

0
196
FOTO: FILIP ROGANOVIĆ

Nakon što je ministar sporta i mladih Nikola Janović juče objavio da je Džudo savez Crne Gore izbrisan iz registra sportskih organizacija, iz tog saveza je danas saopšteno da je riječ o protivpravnoj odluci.

„Falsifikujući činjenice i istinu zasnovanu na njima, ministar Janović prvo kaže da je odluku donio jer je Džudo savez navodno odbio da usaglasi svoj Statut sa odredbama Zakona o sportu. Tako ortodoksan pokušaj obmane javnosti demantuju dopisi Džudo saveza Crne Gore prema Ministarstvu sporta koji su uredno arhivirani, a tome posjedujemo neoborive dokaze. Svjestan sopstvenih, neistinitih tvrdnji, ministar kao drugi razlog navodi da crnogorski džudisti nemaju sportske rezultate od 2012 godine, što se takođe kosi sa činjenicama. Crnogorski džudisti su trenutno najbliži olimpijskim normama, mada nijesmo sigurni da je njihov ministar sa tim upoznat“, navodi se u saopštenju.

Janović je juče kazao da se preko 20 takmičara iz svih starostnih kategorija obratilo Ministarstvu sporta sa pritužbama na rad Džudo saveza Crne Gore.

„Niko od tih sportista predhodno nije se prethodno obratio matičnom savezu“, navodi se u saopštenju DŽSCG, koji podsjeća da je Janović „lično poslao dopis svim sportskim savezima u kome decidno zahtijeva da su svi sportisti obavezni da se za svoje probleme prvo obrate matičnom savezu“.

U saopštenju se navodi i da „rješenjem broj UPI 01-006-33/2019 od 08. 02 2019. godine Ministarstvo sporta i mladih je, u stavu prvog dispozitiva, odbilo kao neosnovan zahtjev Džudo saveza Crne Gore za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama Zakona o sportu, iako Džudo savez Crne Gore takav zahtjev nije podnio, već je podneskom br. 1 od 11.01 2019. godine obavještenjem-zahtjevom obavijestio Ministarstvo sporta i mladih da je usaglasio Statut sa odredbama Zakona o sportu i dostavio prijedlog tog Statuta sa zahtjevom da Ministarstvo sporta izda prethodnu saglasnost u skladu sa čl.64 Zakona o sportu“.

„Ne samo da je protivpravna, a samim tim samovoljna i nasilna odluka Ministarstva sporta iz prvog stava dispozitiva rješenja, već je protivpravna i odluka iz stava dva dispozitiva, a to je da briše iz registra sportskih organizacija Džudo savez Crne Gore. Nečuveno!“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju koje je potpisao sekretar Dragan Mrvaljević navoodi se da ovako „drastične i protivzakonite mjere, odnosno sankcije, nijesu poznate u dosadašnjoj pravnoj i sportskoj praksi“, te da je „jasno je da je ovakvo rješenje donešeno, prije svega, da onemogući savez u daljem pravnom djelovanju, kako bi naplatio nezakonito uskraćena sredstva od strane Ministarstva sporta za 2017 i 2018 godinu, a koji su postupci u toku kod nadležno suda“.

Iz DŽSCG navode da je „siptomatično je da je istog dana raspisan Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2019. godini i donešeno ovo protivzakonito rješenje iako je džudo sport kategorisan od COK-a u prvu kategoriju sportova od interesa za državu Crnu Goru”, te pitaju “može li Džudo savez Crne Gore da učesvuje na tom konkursu, nakon ovako skandaloznog rješenja i kome je to u interesu”.

“G.dine ministre Janoviću da li Vam je u interesu da ne poštujete presudu Upravnog suda Crne Gore Ubr.3472/18 od 03.10.2018 godine, ili je po Vašoj ocjeni bolje da nastavite sa obmanjivanjem javnosti i sebe? Da li ste Vi progledali kroz prste Upravnom sudu Crne Gore? Da li ste progledali kroz prste i Džudo savezu Crne Gore, čiji je rad Upravni sud decidno ocijenio ispravnim i tačnim, na šta smo Vas i upozoravali”, navodi se u saopštenju.

“Da li ste možda željeli da svoje prste umiješate i u stručni rad nacionalnog trenera, u selektovanje nacionalnog tima – možda je i tom grmu zec”, stoji u saopštenju.

“Po riječima nacionalnog trenera Rajka Mrvaljevića nezamisliva je ideja ministra da COK obavlja ulogu selektora, odnosno selektuje i prjavljuje takmičare za sastav reprezentacije. To je svakako nemoguće, odnosno neizvodljivo“, navodi DŽSCG.

Na kraju se zaključuuje da će i naredna presuda Upravnog suda “zasigurno biti donešena u interesu sporta, u intertesu Džudo saveza Crne Gore i njegovih takmičara jer, prepostavljamo da to znate, pravda i fer plej uvjek na kraju pobjede” i najavljuće da će o aktuelnim dešavanjma biti upoznata balkanska, evropska i svjetska džudo federacija“.

„Na kraju, naša dokumentacija je uvijek i svakom dostupna“, navodi se u saopštenju.