Promocija mini rukometa za sjeverni dio Crne Gore

0
100
Foto: RSCG

Promocija mini rukometa za sjeverni dio Crne Gore održana je danas u 13 časova u Osnovnoj školi “Marko Miljanov”. Na promociji su podijeljeni rekviziti za mini rukomet od strane Rukomentnog saveza Crne Gore, za sve škole koje su se prijavile za ovaj projekat.
Promociji mini rukometa su pristustvovali: Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Kapisoda, predsjednik RSCG, Marko Maslovarić, direktor JU Centar za sport i rekreaciju, Budimir Vukićević, predsjednik Crnogorskog školskog sportskog saveza i Suzana Lazović, bivša rukometašica.

Foto: RSCG

Oprema je podijeljena sledećim školama:
Bijelo Polje: OS”9 maj”M+Z
OS”Marko Miljanov”M+Z
OS”Vladislav Sl.Ribnikar” M+Z
Berane:
OS”Radomir Mitrovic” M
OS”Vuk Karadzic” M+Z
Pljevlja:
OS”Ristan Pavlovic” M+Z
Rozaje: