Predsjednik Evropskog paraolimpijskog komiteta posjetio COK

0
317

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, sastao se u Podgorici sa predsjednikom Evropskog paraolimpijskog komiteta, Ratkom Kovačićem i predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igorom Tomićem.

Tom prilikom, izraženo je zadovoljstvo zbog dosadašnje uspješne i prijateljske saradnje između nacionalnog olimpijskog i paraolimpijskog komiteta, a dogovoreni su i određeni pravci buduće saradnje.

S tim u vezi, s obzirom na to da je predsjednik Simonović aktuelni predsjednik Skupštine Igara malih zemalja Evrope, predloženo je da se pokrene inicijativa da se jedan od paraolimpijskih sportova uvrsti u kalendar Igara, koje će se 2019. godine održati u Crnoj Gori.

Takođe, s obzirom na to da je gospodin Kovačić i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, bilo je i riječi o potencijalnoj budućoj regionalnoj saradnji.

Na kraju, predsjednici su naglasili značaj civilnog sektora i njegove uloge u društvu, kada su u pitanju pormocija olimpizma i paraolimpizma u Crnoj Gori, te podizanja svijesti o osobama sa invaliditetom.