Održana deseta sjednica Izvršnog odbora COK-a

0
1043
Foto - "Pink"

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević i Generalni sekretar Momir Đurđevac bili su sjajni domaćini Izvršnom odboru Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je u “Kući fudbala” Fudbalskog saveza održao svoju desetu sjednicu.

Čelni ljudi FSCG su se potrudili da Izvršnom odboru COK-a obezbijede sve uslove za održavanje sjednice, čestitali na ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu i poželjeli dalji uspješan rad Crnogorskom olimpijskom komitetu.

Uz zahvalnost za izvanrednu dosadašnju saradnju i ukazano gostoprimstvo, Predsjednik COK-a Dušan Simonović poželio je još puno uspjeha Fudbalskom savezu Crne Gore, Predsjedniku FSCG Savićeviću kao i svim reprezentativnim selekcijama Crne Gore.

Kako je ova sjednica bila ujedno i sjednica organizacionog odbora Igara malih zemalja Evrope “Crna Gora 2019”, sjednici je prisustvovao i predstavnik Ministartva sporta, Direktor Direktorata za sport, gospodin Miloš Lalević. Sjednici nije prisustvovao predstavnik Ministarstva finansija.

Izvršni odbor COK-a upoznat je sa napretkom u organizaciji Igara malih zemalja Evrope, koje će se 2019. godine održati u Crnoj Gori. S tim u vezi prezentovane su aktivnosti koje su do sada preduzete a sve u cilju uspješne organizacije ove, do sada najveće sportske manifestacije koju je Crna Gora imala priliku da organizuje.

Izvještaj su prezentovali Igor Vušurović direktor Igara, Saša Radunović i Milica Šuković ispred agencije Montimprex i Ksenija Kovačević i Jovana Ramović ispred NVO  Volonteri 2019.

Tokom iscrpne prezentacije svih segmenta Igara posebna pažnja je posvećena organizaciji samih takmičenja po sportovima, budžetu, smještaju i prevozu sportista, informacionom sistemu neophodnom za realizaciju projekta, protokolu, ceremonijama otvaranja i zatvaranja Igara, volonterima i brendingu samih Igara.

U susret Igrama 2019.godine, Crnogorski olimpijski komitet će biti domaćin Generalne skupštine i sastanaka tehničke komisije Igara malih zemalja Evrope, koji će se održati u Budvi 25. i 26. maja ove godine.

Specijalno za ovu priliku, u Budvi će, 26. maja, biti organizovan događaj “Godinu dana prije” sa kojim će početi promotivne aktivnosti vezane za Igre.

Izvještaj o napretku u pripremama za organizovanje Igara malih zemalja Evrope “Montenegro 2019”, usvojen je jednoglasno

Na sjednici su takođe razmatrani i jednoglasno usvojeni Završni račun za 2017.godinu i Finansijski plan COK-a za 2018.godinu. Pozitivno mišljenje o Završnom računu dao je i Nadzorni odbor COK-a, čiji je izvještaj, takođe, usvojen, a donesena je odluka o eksternoj reviziji završnog računa.

U izvještaju o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Crnogorskog olimpijskog komiteta za period 01.januar-31.decembar 2017. godine, navodi se da su ukupni troškovi za proteklu godinu iznosili 1.016.003,56 EUR.

Nadzorni odbor COK-a razmatrao je Završni račun Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2017. godinu i konstatovao da su prihodi COK-a ostvareni u iznosu od 1.294.625,16 EUR. Rashodi su u izvještajnom periodu ostvareni u iznosu od 1.016.003,56 EUR, odnosno prenešena su sredstva iz prethodne godine, koja se odnose na Igre malih zemalja (i nalaze se na posebnom računu) u iznosu 278.621,60 EUR.

Na osnovu uvida u materijale, Nadzorni odbor je konstatovao da je finansijsko poslovanje COK-a bilo u skladu sa Zakonom i Statutom COK-a, kao i pozitivno pravnim propisima iz ove oblasti i predložio Izvršnom odboru COK-a da donese odluku o utvrđivanju Završnog računa Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2017. godinu, u tekstu kao što je sačinila Stručna služba COK-a.

Završni račun COK-a za 2017. godinu biće upućen Skupštini COK-a na dalji postupak, sa mišljenjem Nadzornog odbora i nalazom eksterne revizije.

U dijelu planiranih prihoda za 2018.godinu predviđa se iznos od 975.000,00 eura. Ova sredstva će biti obezbijeđena iz Državnog budžeta, sponzorstava i donacija, i podrške od strane MOK-a i EOK-a, odnosno Olimpijske solidarnosti.

Sredstva planirana u ovom obimu biće iskorišćena za podršku našim sportistima i za nastupe na manifestacijama pod pokroviteljstvom MOK-a i EOK-a, kao i za realizaciju promotivnih aktivnosti, kojima se prezentuju vrijednosti olimpijskog pokreta i olimpizma uopšte.

Izvještaj Šefa misije sa zimskih Olimpijskih igara “Pyeong Chang 2018”, Rajka Kosića, o učešću naše delegacije prihvaćen je uz pohvale za kvalitetan rad u susret igrama i na samom takmičenju.

U Izvještaju Šefa misije za Mediteranske igre, koje će se održati u Taragoni od 22.juna do 01.jula, navedeno je da će, saglasno kriterijumima o učešću na Mediteranskim igrama, boje naše države, na ovim Igrama će braniti : vaterpolo reprezentacija, ženska i muška rukometna reprezentacija, džudo (4 takmičara), karate i atletika (po 3 takmičara), bućanje (2 takmičara), jedrenje i paraolimpijsko plivanje po jedan takmičar. Long lista za ovo takmičenje zaključena je 13. aprila.

Saglasno obavezama iz Statuta, Izvršni odbor je donio odluku da se Redovna Skupština COK-a  održi, tradicionalno, na dan obilježavanja prijema Crnogorskog olimpijskog komiteta u olimpijsku porodicu, 07.07.2018.godine.